Ben Krewinkel

Ben Krewinkel

Afrika in het fotoboek

De eerste (koloniale) fotoboeken gericht op een groot publiek verschenen in de laatste twee decennia van de 19e eeuw, het moment dat de Europese verovering van Afrika een beslissende fase inging.

Tijdens de lezing zal Ben Krewinkel in het kader van zijn project Africa in the Photobook in vogelvlucht enkele exemplarische fotoboeken die verschenen tussen 1885 en 1960 bespreken. Deze boeken werpen licht op de wijze waarop fotoboeken mede bepalend zijn geweest voor de steeds veranderende beeldvorming over het continent.

Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop avonturiers, ambtenaren, militairen, missionarissen en zendelingen, etnografen en ondernemers, maar ook de lokale bevolking zelf, vanuit zowel overeenkomstige als uiteenlopende motieven tegemoet kwamen aan de fascinatie voor het exotische en onbekende bij het, hoofdzakelijk, Europese publiek en daarmee een bijdrage leverden bijdroegen een ernstig vertekend beeld van Afrika.