Martin Roos

Martin Roos

Indonesië, Beeldvorming in foto's

Martin Roos begon een paar jaar geleden foto’s te verzamelen uit Indonesië, het land waar hij geboren werd. Met zijn collectie wil hij verhalen vertellen en laten zien welke boodschap zij geacht werden uit te dragen of te verhullen. Beeldvorming staat centraal. Met name sinds de onafhankelijkheid zijn foto’s tastbare schakels tussen het nieuwe Indonesië, de voormalige kolonie Nederlands-Indië en het voormalige koloniale ‘moederland’ Nederland. Een voor een geven de vintage foto’s boodschappen af hoe zij vorm kunnen geven aan zowel oosterse als westerse ideeën over Indonesië. Ze blijken geen losse illustraties te zijn maar vertellen in samenhang met elkaar en onderzoek en ervaringen van de verzamelaar een verhaal. De materiële en historische context en het gegeven dat de verzamelaar zelf in Indonesië geboren is sturen de betekenis van de foto’s.