Saskia Asser – NL

Saskia Asser- NL

Moderator

Nederlands

Saskia Asser is fotohistoricus. Als achternicht van de Amsterdamse fotopionier Eduard Isaac Asser raakte ze al jong in fotografie geïnteresseerd. Tijdens haar studie kunstgeschiedenis in Leiden specialiseerde zij zich in de geschiedenis van de fotografie. Ze studeerde in 1996 af op Nicolaas Henneman, de Nederlandse assistent van William Henry Fox Talbot, de Britse uitvinder van de fotografie.

Na haar afstuderen werkte Saskia als onderzoeker bij het Rijksmuseum en het prentenkabinet van de Universiteit Leiden aan een online bestandscatalogus over de oudste foto’s (1839-1859) in Nederlandse collecties: www.earlyphotography.nl.

Als conservator bij Huis Marseille (1999-2011, 2016-2019) maakte zij verschillende tentoonstellingen en boeken over 19e-eeuwse fotografie, o.a. over de collectie van keizer Wilhelm II in Huis Doorn, over Isidore van Kinsbergen, theatermaker en fotopionier in Nederlands-Indië, de collectie daguerreotypieën van de familie Enschedé en vroege foto’s van Egypte uit Nederlandse collecties.

Sinds 2016 werkt Saskia regelmatig als projectconservator voor het Rijksmuseum. Ze was onder andere redacteur van de Rijksmuseum Studies in Photography en organiseerde dit jaar voor het museum een online programma en symposium over fotojournalistiek en persfotoarchieven. Op dit moment doet ze onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse persfotografie en die van de Collectie Spaarnestad (Nationaal Archief) in het bijzonder. Zie voor meer informatie over Saskia’s projecten: www.saskiaasser.nl

 

Engels

Saskia Asser is a photo historian. As a descendant of the Amsterdam photo pioneer Eduard Isaac Asser, she became interested in photography at an early age. While studying art history in Leiden, she specialised in the history of photography.  She graduated in 1996 with a MA Thesis on Nicolaas Henneman, the Dutch assistant of William Henry Fox Talbot, the British inventor of photography.

After graduating, Saskia worked as a researcher at the Rijksmuseum and the Print Room of Leiden University on an online catalogue of the oldest photographs (1839-1859) in Dutch collections: www.earlyphotography.nl.

As curator at Huis Marseille (1999-2011, 2016-2019), she made several exhibitions and publications about 19th-century photography, including the collection of Kaiser Wilhelm II at Huis Doorn, Isidore van Kinsbergen, theatre maker and photo pioneer in the Dutch East Indies, the Enschedé’s family’s collection of daguerreotypes, and early photographs of Egypt from Dutch collections.

Since 2016, Saskia has worked regularly as a project curator for the Rijksmuseum. She was, among others, editor of the Rijksmuseum Studies in Photography, and this year she organised an online programme and symposium for the museum on photojournalism and press photo archives. She is currently researching the history of Dutch press photography and the Spaarnestad Collection (Nationaal Archief) in particular. For more information about Saskia’s projects, see: www.saskiaasser.nl